Privacy Policy

Информация за нас

„Скай България“ ЕООД, вписан в търговския регистър с ЕИК 205341751, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, жк.Българка 17-А-3 представлявано от Даниела Петкова Димитрова тел. за връзка 0988827193Скай България отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“ е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и респ. какви са Вашите права.Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено използване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Каква информация събира Скай България и защо?

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Разбира се, при част от услугите ни, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга.

В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас като:

Посетители: Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си страницата www.fly-academy.com, (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс).

Категории данни, които могат да бъдат обработвани:

Онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Платформата; Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.

Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Платформата; Преброяване на посещаемостта на Платформата; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.

Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.

Правно основание за обработването: Изричното и свободно изразено съгласие на субекта на данни, предоставено при зареждане на сайта в интернет пространството.

Регистрирани потребители: Регистриран потребител е всеки Посетител, който е осъществил своя регистрация на убесайта www.fly-academy.com, чрез въвеждане на име и фамилия и e-mail адрес, с което действие създава свой т.нар профил или акаунт. Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Име и фамилия, E-mail адрес.

Цели на обработването: Осигуряване на възможност и поддръжка потребителят да регистрира свой акаунт, даващ възможност за използване на услуги на Платформата, като: извършване на покупки, възможност да се абонираш за новини от сайта, участие в програми и т.н.

Срок за съхранение: Докато регистрирания потребител желае да има свой профил. След закриване на профила личните данни ще бъдат изтрити, тъй като това се счита за оттегляне на съгласието.

Правно основание за обработването: Изричното и свободно изразено съгласие на субекта на данни дадено при извършване на регистрацията.

Ползвател-потребител на Платформата: Ползвател -потребител на услуги е всеки Посетител и/или Регистриран потребител, който чрез техническите средства на Платформата закупи стока или извърши резервация за услуга, предлагана на Платформата.

Категории данни, които се обработват: Имена, Адрес, Телефонен номер, E-mail адрес, банкова сметка, ако плащането се извършва по банков, ако има доплащане за услуга, път IP адреси, Информация за извършени покупки, Информация за извършени действия от субекта в Платформата.

Цели на обработването: Осигуряване на възможност за избор на услуга и нейната резервация; Предоставяне към съответните Доставчици на услуги/стоки на информация за така възникнали покупки за изпълнението на сключените договори.

Срок за съхранение: 10 години считано от 1 януари на годината следваща годината през която е направена последната резервация за ползване на услуга, предлагана от уебсайта.

Правно основание за обработването: Сключен договор за покупко-продажба на услуга или стока.

Съгласие за предоставяне на данни: с извършването на резервация на услуга на уебсайта Ползвател – потребител на услугата дава своето съгласие личните му данни (име и фамилия) да бъдат предоставени на Доставчика на услугата.

Информация, свързана със сключените между нас договори и тяхното изпълнение: Данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес (имейл);При регистрация в сайта ни – потребителско име, парола. Информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към нас; Писма и електронна поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни; Информация, свързана с кандидатстване за кредит при наш партньор. В тези случаи действаме от тяхно име като обработващи.

Други данни, които можем също така да съберем за Вас са: IP адрес, демографски данни и данни, предоставени при участие в специални кампании, игри и томболи, организирани от нас в това число и чрез социалните платформи.

Целта при обработването на Вашите данни: Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели: Обработване на данните, необходими за сключване или изпълнение на договор; установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали; Изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи. Управление и изпълнение на Вашите поръчки; извършване на кредитна оценка чрез наш кредитен партньор; изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за закупените стоки и използваните услуги, като доставки и монтаж; осигуряване на комплексно обслужване чрез телефонна връзка или по електронен път.

Уведомления, свързани с нашите продукти и услуги.

Обработване на данните, необходими за изпълнение на наше нормативно задължение задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи; изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите; предоставяне на информация на съда и органи на реда.

Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие за директен маркетинг за наши продукти и услуги;

С кого споделяме информацията Ви: Скай България ЕООД използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат: дружества, извършващи доставка, куриерски фирми, външни консултанти и специалисти, колекторски компании и правни кантори, банки, охранителни фирми, лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни от Скай Академи ЕООД, хостинг компании и търговски агенти и др.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като: Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

Обработка на анонимизирани данни: Ние обработваме Ваши данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да представим движение на големи групи хора. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Защо и как използваме автоматизирани алгоритми?

Ние не използваме средства за  автоматизирано вземане на решения.

Сигурност: Скай България ЕООД, взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

Кога изтриваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоустановените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.

Част от сроковете са:

– 5 години при изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции;

-10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;

– 5 години задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство;

В случай на анонимизация на личните данни сроковете не се прилагат, тъй като не можем да Ви идентифицираме.

Прехвърляне между държави: Трансферът, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен със съвременни технически средства. Скай Академи няма да прехвърля данните ви извън рамките на ЕИП без спазване на законовите възможности, като ще въведе подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация.

Достъп, корекции и оттегляне: По всяко време можете да поискате от Скай България да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате Скай България да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни. Скай България осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано вземане на решения. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо Скай България. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели Скай България я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделя с други страни.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последено на 04.01.2021 г.